https://kochxbos.com/112/records/2126/_cache/1600w/insta2.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2126/_cache/1200w/insta2.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2126/_cache/640w/insta2.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2126/_cache/280w/insta2.jpg,Sarah Maple 'Installation 'Why Do Men Hate Women'' | 0 |  | 180x50x45 | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/2127/_cache/1600w/insta3.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2127/_cache/1200w/insta3.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2127/_cache/640w/insta3.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2127/_cache/280w/insta3.jpg,Sarah Maple 'Visitors' | 0 |  |  | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/2128/_cache/1600w/KxB_Sarah_Maple_Art_Rotterdam_BVVPHOTOGRAPHY.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2128/_cache/1200w/KxB_Sarah_Maple_Art_Rotterdam_BVVPHOTOGRAPHY.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2128/_cache/640w/KxB_Sarah_Maple_Art_Rotterdam_BVVPHOTOGRAPHY.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2128/_cache/280w/KxB_Sarah_Maple_Art_Rotterdam_BVVPHOTOGRAPHY.jpg,Sarah Maple 'Installation photo by Benjamin VanderVeen' | 2023 |  | 180x50x45 | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/2137/_cache/1600w/interview_startshot_thumbnail.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2137/_cache/1200w/interview_startshot_thumbnail.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2137/_cache/640w/interview_startshot_thumbnail.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2137/_cache/280w/interview_startshot_thumbnail.jpg,Sarah Maple 'Interview Art Rotterdam 2023' | 0 |  |  | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/2138/_cache/1600w/screenshot_homepage.png,https://kochxbos.com/112/records/2138/_cache/1200w/screenshot_homepage.png,https://kochxbos.com/112/records/2138/_cache/640w/screenshot_homepage.png,https://kochxbos.com/112/records/2138/_cache/280w/screenshot_homepage.png,Sarah Maple 'Website image whydomenhatewomen.com' | 0 |  |  | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/2139/_cache/1600w/insta4.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2139/_cache/1200w/insta4.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2139/_cache/640w/insta4.jpg,https://kochxbos.com/112/records/2139/_cache/280w/insta4.jpg,Sarah Maple 'Installatie censored' | 2023 |  | 180x50x45 | SOLD
 

2023

Sarah Maple

Art Rotterdam 2023 and Gallery Show

2023 Feb 8 - 2023 Feb 18
Watch interview with Sarah Maple during Art Rotterdam here on the channel: https://youtu.be/AWC7OK75FZM

Or more on the youtube Channel

Give your opinion here: www.whydomenhatewomen.com
 

Do you like to receive more information? Please mail to gallery@kochxbos.com

 

-------

'Why do men hate women?'
Installatie, onderzoek en interactieve performance,  speciaal voor Art Rotterdam, nu in de galerie


Door sommigen wordt beweerd dat het werk van het feminisme erop zit. Maar dagelijkse seksuele intimidatie van vrouwen is zo verankerd in de samenleving dat we het vaak niet eens merken dat het gebeurt. Ook wanneer een 'gelijkheidsstrijd' is gewonnen, kan deze sneller dan verwacht weer worden teruggedraaid. Er is geen beter voorbeeld dan de recent schokkende uitspraak van Roe v Wade. 
 
‘Why do men hate women?’ is een installatie, onderzoek en interactieve performance. Een naakte vrouw/pop met de tekst ‘Why hate men women?’ over haar heen geschilderd ligt op een chaise longue in de bekende positie zoals we die kennen uit de kunstgeschiedenis. 

De antwoorden zijn net zo belangrijk zijn als de vraag zelf. Sarah Maple neemt de antwoorden op via vox pop en via www.whydomenhatewomen.com kan je anoniem commentaar achterlaten. De antwoorden zijn tijdens Art Rotterdam verwerkt in de installatie.  

--------------

'Why do men hate women?'
Installation, research and interactive performance,  especially Art Rotterdam


Some say that feminism's work is done. But daily sexual harassment of women is so entrenched in society that we often don't even notice it happening. Even when an 'equality battle' has been won, it can be reversed sooner than expected. There is no better example than the recent shocking ruling of Roe v Wade.
 
'Why do men hate women?' is an installation, research and interactive performance. A naked woman/doll with the text 'Why hate men women?' painted over her lies on a chaise longue in the well-known position as we know from art history.

The answers are just as important as the question itself. Sarah Maple records the answers via vox pop and via www.whydomenhatewomen.com you can leave comments anonymously. The answers will be processed during Art Rotterdam in an installation. Please scan the QR code for exact dates and times of the performances and leave your comments.

-------


 

Art Rotterdam 2023 and Gallery Show