2023

Sarah Maple

Art Rotterdam 2023

2023 Feb 8 - 2023 Feb 12
Do you like to receive more information? Please mail to gallery@kochxbos.com

-------

'Why do men hate women?'
Installation, research and interactive performance,  especially Art Rotterdam


Some say that feminism's work is done. But daily sexual harassment of women is so entrenched in society that we often don't even notice it happening. Even when an 'equality battle' has been won, it can be reversed sooner than expected. There is no better example than the recent shocking ruling of Roe v Wade.
 
'Why do men hate women?' is an installation, research and interactive performance. A naked woman/doll with the text 'Why hate men women?' painted over her lies on a chaise longue in the well-known position as we know from art history.

The answers are just as important as the question itself. Sarah Maple records the answers via vox pop and via www.whydomenhatewomen.com you can leave comments anonymously. The answers will be processed during Art Rotterdam in an installation. Please scan the QR code for exact dates and times of the performances and leave your comments.

-------
Sarah Maple will be present from 8 to 11 February. The first live performance is Wednesday February 8 around 11 am.
-------


'Why do men hate women?'
Installatie, onderzoek en interactieve performance,  speciaal voor Art Rotterdam


Door sommigen wordt beweerd dat het werk van het feminisme erop zit. Maar dagelijkse seksuele intimidatie van vrouwen is zo verankerd in de samenleving dat we het vaak niet eens merken dat het gebeurt. Ook wanneer een 'gelijkheidsstrijd' is gewonnen, kan deze sneller dan verwacht weer worden teruggedraaid. Er is geen beter voorbeeld dan de recent schokkende uitspraak van Roe v Wade. 
 
‘Why do men hate women?’ is een installatie, onderzoek en interactieve performance. Een naakte vrouw/pop met de tekst ‘Why hate men women?’ over haar heen geschilderd ligt op een chaise longue in de bekende positie zoals we die kennen uit de kunstgeschiedenis. 

De antwoorden zijn net zo belangrijk zijn als de vraag zelf. Sarah Maple neemt de antwoorden op via vox pop en via www.whydomenhatewomen.com kan je anoniem commentaar achterlaten. De antwoorden worden tijdens Art Rotterdam verwerkt in de installatie. Scan de QR code voor data en tijden live performances en om je commentaar te geven.

-------
Sarah Maple is aanwezig van 8 tot en met 11 februari. De eerste live performance is woensdag 8 februari rond 11 uur.
-------
 

Art Rotterdam 2023