https://kochxbos.com/112/records/156/_cache/1600w/720.jpg,https://kochxbos.com/112/records/156/_cache/1200w/720.jpg,https://kochxbos.com/112/records/156/_cache/640w/720.jpg,https://kochxbos.com/112/records/156/_cache/280w/720.jpg,Leendert Masselink 'Auf Wiedersehen' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/157/_cache/1600w/710.jpg,https://kochxbos.com/112/records/157/_cache/1200w/710.jpg,https://kochxbos.com/112/records/157/_cache/640w/710.jpg,https://kochxbos.com/112/records/157/_cache/280w/710.jpg,Leendert Masselink 'Be Good Evil Boy' | 2008 | 3-D cardboard Object | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/158/_cache/1600w/726.jpg,https://kochxbos.com/112/records/158/_cache/1200w/726.jpg,https://kochxbos.com/112/records/158/_cache/640w/726.jpg,https://kochxbos.com/112/records/158/_cache/280w/726.jpg,Leendert Masselink 'Beauty Uber Alles' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/159/_cache/1600w/723.jpg,https://kochxbos.com/112/records/159/_cache/1200w/723.jpg,https://kochxbos.com/112/records/159/_cache/640w/723.jpg,https://kochxbos.com/112/records/159/_cache/280w/723.jpg,Leendert Masselink 'Crying Girl' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/161/_cache/1600w/724.jpg,https://kochxbos.com/112/records/161/_cache/1200w/724.jpg,https://kochxbos.com/112/records/161/_cache/640w/724.jpg,https://kochxbos.com/112/records/161/_cache/280w/724.jpg,Leendert Masselink 'Fluff' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/162/_cache/1600w/722.jpg,https://kochxbos.com/112/records/162/_cache/1200w/722.jpg,https://kochxbos.com/112/records/162/_cache/640w/722.jpg,https://kochxbos.com/112/records/162/_cache/280w/722.jpg,Leendert Masselink 'Keep Driving' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/163/_cache/1600w/714.jpg,https://kochxbos.com/112/records/163/_cache/1200w/714.jpg,https://kochxbos.com/112/records/163/_cache/640w/714.jpg,https://kochxbos.com/112/records/163/_cache/280w/714.jpg,Leendert Masselink 'Knife Rabbit Girl' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/164/_cache/1600w/711.jpg,https://kochxbos.com/112/records/164/_cache/1200w/711.jpg,https://kochxbos.com/112/records/164/_cache/640w/711.jpg,https://kochxbos.com/112/records/164/_cache/280w/711.jpg,Leendert Masselink 'Leave your hat on' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/165/_cache/1600w/712.jpg,https://kochxbos.com/112/records/165/_cache/1200w/712.jpg,https://kochxbos.com/112/records/165/_cache/640w/712.jpg,https://kochxbos.com/112/records/165/_cache/280w/712.jpg,Leendert Masselink 'Monkey on your back' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/166/_cache/1600w/716.jpg,https://kochxbos.com/112/records/166/_cache/1200w/716.jpg,https://kochxbos.com/112/records/166/_cache/640w/716.jpg,https://kochxbos.com/112/records/166/_cache/280w/716.jpg,Leendert Masselink 'Surrender' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/168/_cache/1600w/718.jpg,https://kochxbos.com/112/records/168/_cache/1200w/718.jpg,https://kochxbos.com/112/records/168/_cache/640w/718.jpg,https://kochxbos.com/112/records/168/_cache/280w/718.jpg,Leendert Masselink 'Wicked Bathtub' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/169/_cache/1600w/719.jpg,https://kochxbos.com/112/records/169/_cache/1200w/719.jpg,https://kochxbos.com/112/records/169/_cache/640w/719.jpg,https://kochxbos.com/112/records/169/_cache/280w/719.jpg,Leendert Masselink 'Wishing Well' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
https://kochxbos.com/112/records/171/_cache/1600w/721.jpg,https://kochxbos.com/112/records/171/_cache/1200w/721.jpg,https://kochxbos.com/112/records/171/_cache/640w/721.jpg,https://kochxbos.com/112/records/171/_cache/280w/721.jpg,Leendert Masselink 'Head' | 2008 | Ballpoint drawing | 25 x 25 cm | SOLD
 

2008

Leendert Masselink

Bubblegum Poetry Masselink

2008 Dec 13 - 2009 Jan 24

omschrijving

Bubblegum Poetry Masselink