https://kochxbos.com/112/records/1808/_cache/1600w/art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_Worls_As_We_Know_It.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1808/_cache/1200w/art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_Worls_As_We_Know_It.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1808/_cache/640w/art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_Worls_As_We_Know_It.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1808/_cache/280w/art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_Worls_As_We_Know_It.jpg,"Sarah Maple 'The World As We Know It' | 2021 | skip and billboard | 10 m3, 370 x 150 x 197 cm | SOLD"
https://kochxbos.com/112/records/1787/_cache/1600w/KochxBos_Gallery_Sarah_Maple_The_world_as_we_know_it_.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1787/_cache/1200w/KochxBos_Gallery_Sarah_Maple_The_world_as_we_know_it_.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1787/_cache/640w/KochxBos_Gallery_Sarah_Maple_The_world_as_we_know_it_.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1787/_cache/280w/KochxBos_Gallery_Sarah_Maple_The_world_as_we_know_it_.jpg,"Sarah Maple 'The World As We Know It' | 2021 |  | 10 m3, 370 x 150 x 197 cm | SOLD"
https://kochxbos.com/112/records/1789/_cache/1600w/KochxBos_Gallery_Sarah_Maple_The_world_as_we_know_it_with_Sarah_II.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1789/_cache/1200w/KochxBos_Gallery_Sarah_Maple_The_world_as_we_know_it_with_Sarah_II.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1789/_cache/640w/KochxBos_Gallery_Sarah_Maple_The_world_as_we_know_it_with_Sarah_II.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1789/_cache/280w/KochxBos_Gallery_Sarah_Maple_The_world_as_we_know_it_with_Sarah_II.jpg,"Sarah Maple 'Sarah Maple' | 2021 | Skip and billboard | 10 m3, 370 x 150 x 197 cm | SOLD"
https://kochxbos.com/112/records/1806/_cache/1600w/Art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_World_Fons_Hof_en_Edo_Dijksterhuis.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1806/_cache/1200w/Art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_World_Fons_Hof_en_Edo_Dijksterhuis.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1806/_cache/640w/Art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_World_Fons_Hof_en_Edo_Dijksterhuis.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1806/_cache/280w/Art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_World_Fons_Hof_en_Edo_Dijksterhuis.jpg,"Sarah Maple 'The World As We Know It' | 2021 | Skip and billboard | 10 m3, 370 x 150 x 197 cm | <a href=../218/?form_112.replyids=1806>ASK FOR PRICE</a>"
https://kochxbos.com/112/records/1807/_cache/1600w/Art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_World_Natalie_Kovacs.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1807/_cache/1200w/Art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_World_Natalie_Kovacs.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1807/_cache/640w/Art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_World_Natalie_Kovacs.jpg,https://kochxbos.com/112/records/1807/_cache/280w/Art_Rotterdam_Sarah_Maple_The_World_Natalie_Kovacs.jpg,Sarah Maple 'The World as we know it' | 2020 |  | 370 x 150 x 197 cm | SOLD
 

2021

Sarah Maple

Art Rotterdam - The World as we know it

2021 Jul 1 - 2021 Jul 4
[NETHERLANDS] English below

KochxBos Gallery presenteert op Art Rotterdam 2021
'The World As We Know It' van Sarah Maple

De tweeëntwintigste editie van Art Rotterdam, wederom in de iconische Van Nelle Fabriek, vindt plaats in hartje zomer, van donderdag 1 tot en met zondag 4 juli. Dit jaar valt er rondom het gebouw, in de buitenlucht, extra veel te beleven. Grootschalige werken en installaties, waaronder het werk van Sarah Maple. ‘The World As We Know It’ is te vinden op het plein bij de ingang van de beurs.

De installatie 'The World As We Know It' van Sarah Maple toont een billboard in een bouwcontainer. Het werk is in eerste instantie gemaakt als reactie op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, daarna past het werk zich aan naar het net zo veranderlijke politieke klimaat. 
En ook nu, na en tijdens de wereldwijde pandemie toont het zijn relevantie: het beeld vraagt de kijker om afstand te doen van wat we (denken te) weten, om een gezamenlijk nieuwe toekomst te bedenken en ons individualisme te heroverwegen. 

De schaal van het werk stelt de kijker in staat om zichzelf te zien als een kleiner, maar wezenlijk onderdeel, van een groter verhaal. 

Het werk is ook een aankondiging voor de nieuwe expositie ‘10 year anniversary - I still wish i had a penis’ van Sarah Maple welke start op 4 september, op de opening van het nieuwe galerie seizoen.——Art Rotterdam


Art Rotterdam is een gerenommeerde en verrassend gevarieerde kunstbeurs. Jaarlijks biedt dit evenement een podium aan de nieuwste ontwikkelingen in de beeldende kunst. De scherpe focus op jonge kunst, de verscheidenheid van de verschillende secties, de verbinding met de stad Rotterdam en de fascinerende locatie verlenen Art Rotterdam een unieke uitstraling. Art Rotterdam is voor steeds meer kunstliefhebbers het aantrekkelijke alternatief binnen het internationale veld van kunstbeurzen en trekt ieder jaar meer bezoekers uit binnen- en buitenland. Op GalleryViewer.com is voorafgaand aan de beurs de online catalogus van Art Rotterdam te zien.

——

Sarah Maple


Sarah Maple's (UK, 1985) prijswinnende kunstwerken, films en performances zijn aangekocht en tentoongesteld in onder anderen het Tate Britain, Golden Thread Gallery, SoHo House en Birmingham Museum and Art Gallery. 

In de afgelopen tien jaar is Maple bekend geworden door haar moedige en provocerende werk dat ideeën rond identiteit, religie, de kunstwereld, feminisme en vrijheid van meningsuiting uitdaagt. Maple staat zelf vaak centraal als een medium om stereotypen en normatief gedrag aan de kaak te stellen en confronteert complexe kwesties waar we allemaal over nadenken met humor, ironie en een verrassende eerlijkheid. Haar persoonlijke gemengde religieuze en culturele achtergrond (vader Christen, moeder Moslim) is bepalend voor veel van haar werk. 

Al sinds haar eerste expositie in KochxBos Gallery 2011 is haar thematiek gericht op vurige feministische thema's, de islamitische identiteit, vreemdelingenhaat, de Brexit, politiek en overheersende mannelijkheid. Maple maakt vrij gebruik van schilderkunst-, fotografie-, video-, performance-, installatie- en collagetechniek.

Het werk is gemaakt in samenwerking met Baker & Borowski en door KochxBos Gallery naar Nederland gehaald voor Art Rotterdam. 
-----


Dank aan de van Leeuwengroep, Afvalcontainers Rijnmond en Union.
 
 
[ENGLISH]
 
Do you like to receive free tickets for the preview of Art Rotterdam?
Please mail us at gallery[at]kochxbos.com


KochxBos gallery presents at Art Rotterdam 2021

'The World As We Know It' by Sarah Maple


The twenty-second edition of Art Rotterdam, once again to be held in the iconic Van Nelle Factory, is taking place at the height of summer from Thursday 1 July to Sunday 4 July. This year, there will be lots to experience and discover outdoors around the building. Large-scale works and installations, including the work of Sarah Maple. Her work is in place L, at the entrance of the fair. 
The installation depicts a billboard reading ‘The World As We Know It’ discharged in a skip. Initially made as a response to the UK’s departure from the EU, now adapted and changed as the political climate does. And now it's urgent again with the global pandemic, this piece could not be more relevant. Much like the pandemic, it asks the viewer to discard what they know, reimagine the future and rethink individualism.

The towering scale allows the viewer to see themselves as a smaller part in a larger narrative.

This is also an announcement for Sarah Maple's new exhibition starting September 4, the opening of the new gallery season.

——

Art Rotterdam


Art Rotterdam is a well-established and surprisingly varied art fair. This annual event offers a venue for the latest developments in the visual arts. The strong focus on new art, the diversity of the various sections, the connection to the City of Rotterdam and the fascinating location give Art Rotterdam a unique atmosphere. Art Rotterdam has increasingly become an attractive alternative for art lovers within the international field of art fairs and attracts more and more visitors, both national and international, each year. Prior to the event, the online catalogue for Art Rotterdam will be made available on GalleryViewer.com.

——

Sarah Maple


Sarah Maple’s (UK, 1985) award winning artwork, film and performances have been exhibited internationally at galleries and institutions including Tate Britain, Golden Thread Gallery, the Birmingham Museum and SoHo House. Over the past ten years, Maple has become recognised for her brave and provocative work that challenges ideas around identity, religion, the artworld, feminism and freedom of expression. 

Often using herself as a medium to challenge stereotypes and normative behaviour, Maple confronts complex issues that we are all thinking about with wit, irony and a startling honesty. Maple’s own mixed religious and cultural background informs much of her work. Since her first show at KochxBos Gallery in 2011, the exhibitions have focussed on Brexit, Islamic identity, ardent feminist themes, xenophobia and toxic masculinity. Maple's use of media has expanded to include painting, video, performance, installation and collage.

The work is made in collaboration with Baker & Borowski and has now been brought to the Netherlands by KochxBos Gallery for Art Rotterdam. 

Thank you van Leeuwengroep, Afvalcontainers Rijnmond en Union.

Art Rotterdam - The World as we know it