https://kochxbos.com/112/records/,https://kochxbos.com/112/records/,https://kochxbos.com/112/records/,https://kochxbos.com/112/records/,Naoto Hattori '' | 0 |  |  | SOLD
 

2024

Popland IV

2024 May 25 - 2024 Jun 22

Grand Opening Popland IV on Saturday, May 25th from 5 pm to 8 pm at KochxBos Gallery

Popland is a remarkable group show featuring new, emerging, and established talent from around the world, curated by artist Ciou. Several artists will be present on Saturday, May 25th. Meet Briana Hertzog, Chuck Sperry, Jana Brike, Malojo, Mono, Peca, and curator Ciou at the opening!

Ahoy - Alexandra Lukaschewitz - Briana Hertzog - Ciou - CreatureCreature - Chuck Sperry - Dilka Bear - El Gato Chimney - Erlend Tait - Jana Brike - Junko Mizuno - Malojo - Mizna Wada - Mono Cieza - Naoto Hattori - Pamela Tait - Peca - Peter ter Mors - Travis Lampe - Travis Louie - Yu Medea

"Popland is a unique group exhibition. This year marks the fourth year that I have curated the exhibition for Koch and Bos Gallery. No specific theme is imposed because the artists are united by shared influences. Artists are entirely free to create what they want.

Since the emergence of art movements in the 20th century, such as surrealism and pop art, a community of artists has emerged in the 21st century who have created a unique movement known as Pop Surrealism.

I am also one of them, and as a curator, I find it fascinating to see how the same influences manifest in different cultures. For example, we can observe that artists within Pop Surrealism are inspired by anime, pop culture, and folk art.

It is interesting to see how artists from Asia interpret American influences, and how artists from Europe approach art from Japan. It is a continuous cycle of inspiration, a perfect circle.

I am very excited to show you my selection of the best international artists of our generation. In this edition, you will discover established and emerging artists from Japan, Australia, Spain, Lithuania, France, the United States, Argentina, the Netherlands, Scotland, and Germany.

And... I will be present at the opening along with seven other artists; I look forward to meeting you!"

- Ciou, France

Each work in the Popland exhibition is unique and original, handcrafted.

POPLAND IV
Group exhibition curated by Ciou (FR)
Opening on Saturday, May 25th from 5:00 pm to 8:00 pm
Present will be Briana Hertzog, Chuck Sperry, Jana Brike, Malojo, Mono, Peca, and curator Ciou.

On view until Saturday, June 22nd


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Grande Opening Popland IV op zaterdag 25 mei van 17 tot 20 uur bij KochxBos Gallery

Popland is een bijzondere groepstentoonstelling met nieuw, opkomend en gevestigd talent uit de hele wereld, samengesteld door kunstenaar Ciou. Een aantal kunstenaars is zaterdag 25 mei aanwezig. Ontmoet Briana Hertzog, Chuck Sperry, Jana Brike, Malojo, Mono, Peca en curator Ciou op de opening!

Ahoy - Alexandra Lukaschewitz - Briana Hertzog - Ciou - CreatureCreature - Chuck Sperry - Dilka Bear - El Gato Chimney - Erlend Tait - Jana Brike - Junko Mizuno - Malojo - Mizna Wada - Mono Cieza - Naoto Hattori - Pamela Tait - Peca - Peter ter Mors - Travis Lampe - Travis Louie - Yu Medea

“Popland is een unieke groepstentoonstelling. Dit jaar is het vierde jaar dat ik de expositie cureer voor Koch en Bos Gallery. Er wordt geen specifiek thema gehanteerd, omdat de kunstenaars worden verenigd door dezelfde invloeden. De kunstenaars zijn volledig vrij om te creëren wat ze willen.

Sinds de opkomst van kunststromingen in de 20e eeuw, zoals het surrealisme en de popart, is er een gemeenschap van kunstenaars ontstaan in de 21e eeuw die een unieke beweging hebben gecreëerd, bekend als het Pop Surrealisme.

Ik ben zelf ook één van hen en als curator vind ik het fascinerend om te zien hoe dezelfde invloeden zich manifesteren in verschillende culturen. We kunnen bijvoorbeeld opmerken dat kunstenaars binnen het Pop Surrealisme geïnspireerd zijn door anime, popcultuur en volkskunst.

Het is interessant om te zien hoe kunstenaars uit Azië Amerikaanse invloeden interpreteren, en hoe kunstenaars uit Europa de kunst uit Japan benaderen. Het is een voortdurende cyclus van inspiratie, een perfecte cirkel.

Ik ben erg enthousiast om je mijn selectie te laten zien van deze beste internationale kunstenaars van onze generatie. In deze editie zul je gevestigde en opkomende kunstenaars ontdekken uit Japan, Australië, Spanje, Litouwen, Frankrijk, de Verenigde Staten, Argentinië, Nederland, Schotland en Duitsland. 

En… Ik ben samen met zeven andere kunstenaars aanwezig op de opening, ik zie ernaar uit om je te ontmoeten!”

-    Ciou, Frankrijk


Elk werk in de Popland expositie is uniek en origineel met de hand vervaardigd. 

POPLAND IV
Groepsexpositie gecureerd door Ciou (FR)
Opening op zaterdag 25 mei van 17:00 tot 20:00 uur
Aanwezig zijn Briana Hertzog, Chuck Sperry, Jana Brike, Malojo, Mono, Peca en curator Ciou.

Te zien tot en met zaterdag 22 juni

Popland IV